Help    |    FAQ
Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" αφορά  στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Διεξάγεται στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ) με τη πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμός 20.000.000,00€.

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας
 • Συνεδριακός τουρισμός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
 • Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας
 • Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμΕΑ κ.λ.π.)
 • Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή
 • Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 • Η εισαγωγή καινοτομιών
 • Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οπως:Πλωτές μεταφορές - Καταλύματα - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες,- Εκπαίδευση θαλάσσιων σπορ, Καταδύσεων, Ιππασίας - Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

σημείωση: Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του (Leader) ενώ ο υπεύθυνος του διαθέτει τουλάχιστον το 51% των οριζόμενων ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των συμπραττομένων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 1. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα.
 2. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την  1/1/2010.
 3. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis
 4. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40%.Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.Επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 10.000€ έως 400.000€ και με φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

 1. προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 2. κτιριακά, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
 3. ενέργειες προβολής και επικοινωνίας
 4. αμοιβές συμβούλων κ.α.)
 5. άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προθεσμίες υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ξεκινούν απο 15/9/2011 εως 15/11/2011.

Εδώ θα βρέιτε τον επιχειρηματικό οδηγό μας της νέας επιχειρηματικής εναλλακτικής τουριστικής λύσης          "ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ"

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το παραπάνω πρόγραμμα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.