Help    |    FAQ
Μέτρο 121: "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Μικρά σχέδια βελτίωσης

Το παρόν μέτρο ανήκει στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013» εξυπηρετεί τη βελτίωση  των συνολικών επιδόσεων των «γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και έχει ως στόχο είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης.Απευθύνεται σε Γεωργούς  Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40% εως 75 % ανάλογα με τις περιοχές επενδυτικής δαπάνης ενίσχυσης  ενώ ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα και περιλαμβάνει τις ακολουθες δράσεις

 1. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κατεύθυνσης ζωικής και φυτικής παραγωγής).
 2. Ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης με ειδική στήριξη για την προμήθεια εξοπλισμού αμελκτηρίων, παγολεκανών κλπ. στον τομέα της αιγοπροβατοτροφείας). Μέρος της δράσης αφορά στις Νέες Προκλήσεις και για την εφαρμογή της θα διατεθούν πιστώσεις ύψους 35 εκ. € περίπου σε όρους δημόσιας δαπάνης.
 3. Ολοκλήρωση και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων:

 • για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,
 • για τη βελτίωση της ποιότητας,
 • για την προστασία του εδάφους, των νερών, της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών και της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας,
 • για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
 • για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων μέσω δράσης που αφορά σε επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί δράση στήριξης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της ΚΓΠ,.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 • Εφόσον υφίστανται περιορισμοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργών ή εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια μιας Κ.Ο.Α., δεν θα χορηγείται καμία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισμών ή ορίων).

Θα στοχεύσει στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της εκμετάλλευσης είτε μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής έιτε της αύξησης της αξίας των προϊόντων είτε μέσω της αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης σε προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά

 • Εάν  οι εγκεκριμένες επενδύσεις τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα

Θα στοχεύσει στην επίτευξη της αύξησης των καθαρών κερδών της εκμετάλλευσης ενώ θα γίνεται με μη επιβαρυντικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

 • Εφόσον επενδύσεις τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα και οδηγούν σε βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων τότε θα πραγματοποιηθεί η έγκριση τους

Θα στοχεύσει στη στήριξη σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας και καλής διαβίωσης των ζώων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του μέτρου μπορεί να είναι:
Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η απαίτηση για την βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ικανοποιείται κυρίως μέσω της υλοποίησης επενδύσεων για την:

 1. μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 2. υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 3. προστασία της δημόσιας υγείας
 4. προστασία του εδάφους, των νερών και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,
 5. ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,
 6. υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],
 7. βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
 8. βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης,
 9. βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης,
 10. βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμός των παγίων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών.
 • Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως ακολούθως :

1. Φυσικά - Νομικά πρόσωπα
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                        ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-----------------------------------------------------------75%
ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ*------------------------------------------------------------50%
ΛΟΙΠΕΣ-------------------------------------------------------------------------------------40%
* Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και οι περιοχές Natura 2000 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

2. Νέοι Γεωργοί
Ως Νέος Γεωργός ορίζεται ο δικαιούχος του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 που δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από την ημερομηνία της α΄ εγκατάστασής του.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                        ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-----------------------------------------------------------75%
ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ *-----------------------------------------------------------60%
ΛΟΙΠΕΣ-------------------------------------------------------------------------------------50%
* Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και οι περιοχές Natura 2000 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 250.000 ευρώ:

 • Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών όπως είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους που υφίσταται οργάνωση/ομάδα παραγωγών, αλλά λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα και της μικρής και απομονωμένης γεωγραφικής τους έκτασης, δε μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά.
 • Νέων γεωργών του μέτρου 112 οι οποίοι δεν είναι μέλη οργανώσεων/ομάδων παραγωγών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους εκμετάλλευση, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.