Help    |    FAQ
DIGI - RETAIL Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων

if

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει το πρόγραμμα DIGI-RETAIL με  προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 100.000.0 00,00 ευρώ

Αφορά περισσότερες από 200.000 ελληνικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που στόχο έχουν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία, να α ντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ως προς την συμπεριφορά των καταναλωτών και τελικά ν α εξασφαλίσουν την μείωση του λειτουργικού τους κόστους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, την βελτίωση των διαδικασιών πωλήσεων μέσω προσωποποιημένης προσέγγισης των πελατών, την δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος και συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΣ

Η ενίσχυση σημαντικών  κλάδων της ελληνικής οικονομίας που πλήττονται από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, με νέες ψηφιακές δυνατότητες.Η δράση “digi-retail” αφορά στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο:

  1. Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.
  2. Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών.
  3. Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
  4. Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με υφιστάμενο κλάδο δραστηριότητας στο Λιανικό Εμπόριο και έχουν μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ατομικής επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες οι κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες .

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση
  • Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης να ανήκει στο λιανεμπόριο
  • Δεν εμπίπτει σε εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De minimis
  • O δικαιούχος λειτούργει νόμιμα και διαθέτει όλες τις προβλεπόμενης από το νόμο άδειες

ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
20.000,00 €
80.000,00 €
150.000,00 €
300.000,00 €
500.000,00 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
60%
60%
60%
50%
40%

Ο επιδοτουμενος προυπολογισμός  κυμαίνεται από 5.000 € έως 500.000 € και τα ποσοστά επιχορήγησης από 40% εως 60% και διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και αν απασχολούν προσωπικό. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΕ

Οι  επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν δαπάνες για αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και δαπάνες που αποσκοπούν στην εξωστρέφεια, την προώθηση και την διεύρυνση του κύκλου εργασιών με χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών.Οι  «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης κα χρηματοδοτήσει επενδύσεις που αφορούν ενδεικτικά:

Εκσυγχρονισμό των κεντρικών καταστημάτων και αποθηκών επιχειρήσεων λιανεμπορίου με εφαρμογές και συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης των αποκτημάτων τους - Συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης - Ηλεκτρονική διασύνδεση των υποκαταστημάτων της επιχείρησης μεταξύ τους και με το κεντρικό κατάστημα - Ηλεκτρονική διασύνδεση με προμηθευτές (π.χ. ηλεκτρονική υποδοχή παραγγελιών με δυνατότητες ανάπτυξης  αποθεμάτων, πληροφόρηση για τιμές, χρόνους παράδοσης κλπ.) με σκοπό την άμεση πληροφόρηση των τελικών πελατών - Υιοθέτηση συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες - Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών εντός των φυσικών καταστημάτων, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και συστήματα Διεύρυνση των δυνατοτήτων marketing της επιχείρησης, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα - Ηλεκτρονικό λιανικό επιχειρείν (στο Διαδίκτυο ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και κανάλια)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για την πλήρη διαφάνεια και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων και ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου 2011 και διαρκεί έως τις 11 Μαρτίου 2011.

 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το παραπάνω πρόγραμμα καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.