Help    |    FAQ
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher)

training_voutcherH δράση “Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης Ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)” με προϋπολογισμό 20.000.000 € στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά στην επιχορήγηση ανέργων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers). Η κατάρτιση θα γίνει σε Προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά. 

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα ΚΕΚ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα Πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

ΣΤΟΧΟΣ

  • Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας
  • Η άρση του φαινομένου του “ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού” στον πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι Άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ  ή οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο  πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι άνεργοι  θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα  εγγραφούν  από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης. Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο  ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους. Επίσης, κάθε άνεργος μπορεί να παρακολουθήσει Πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για μία μόνο φορά. Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων θα είναι διάρκειας 100 ωρών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, που θα παραλάβει κάθε Ωφελούμενος η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων. Μετά την  ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης  και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ

Πέραν των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

  • υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση ε̟ιχειρηματικότητας κ.λπ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη Πιστοποίηση Γνώσεων Δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι έως 15/06/2012