Help    |    FAQ
Πρόγραμμα Οικοκαινοτομία - Eco Innovation

logo-eco-innovation2Η πρωτοβουλία Eco-innovation, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ για έργα οικολογικής καινοτομίας αξίας 34.800.000 ευρώ και αναφέρεται στην εισαγωγή στην αγορά καινοτομιών τόσο σε επίπεδο προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας, παροχής υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μεθόδων που έχουν ως στόχο την επίτευξη βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης. Αυτό θα επιτευχτεί μέσω της μείωσης των επιπτώσεων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ή μέσω της αντιμετώπισης φυσικών πόρων / εισροών, συμπεριλαμβανομένου και των ενεργειακών πόρων, περισσότερο υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

ΣΤΟΧΟΙ

 1. Προώθηση της υιοθέτησης των νέων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων της οικο-καινοτομίας σε τομείς όπως περιβαλλοντική διαχείριση και παραγωγή προϊόντων ή εισαγωγή διαδικασιών και παροχή υπηρεσιών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον.
 2.  Ενθάρρυνση της απορρόφησης περιβαλλοντικών λύσεων, μέσω της μεγέθυνσης της αγοράς και μέσω της άρσης των εμποδίων για τη διείσδυση στην αγορά. Τέτοιες λύσεις συμπεριλαμβάνουν την παρουσίαση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 3. Αύξηση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.    Ανακύκλωση Υλικών

 • Βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, καλύτερη ταξινόμηση και διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 •  Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών ή με τη χρήση μεθόδων ανακύκλωσης υλικών.
 • Εισαγωγή επιχειρηματικών καινοτομιών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης.

2.    Αειφορία κτιρίων (Βιώσιμα κατασκευαστικά προϊόντα)

 • Εισαγωγή κατασκευαστικών προϊόντων και διαδικασιών (όπως κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και κατεδάφιση κτιρίων) που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.
 • Εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών και παρουσίαση κατασκευαστικών διαδικασιών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον.

3.    Τρόφιμα και Ποτά

 • Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων συσκευασίας, που έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εισροών, τη μείωση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, τη μείωση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινομενο του θερμοκηπίου ή / και την αύξηση της ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής που κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση του νερού.
 • Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη διατροφή (κατανάλωση φαγητού, ποτών κτλ).4.    Νερό
 • Εισαγωγή διαδικασιών, προϊόντων και τεχνολογιών που διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το νερό (μείωση της κατανάλωσης νερού κατά, τουλάχιστον, 30%).
 • Εισαγωγή διαδικασιών που δεν απαιτούν νερό.
 • Διαχείριση νερού και λυμάτων. Εισαγωγή λύσεων που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Εισαγωγή ευφυών συστημάτων διανομής, που έχουν ως στόχο τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων νερού, χημικών, ενέργειας και υλικών.

5.    Πράσινο Επιχειρήν

 • Εισαγωγή «πράσινων» μεθόδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
 • Υποκατάσταση υλικών με άλλα, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Εισαγωγή καθαρότερων μεθόδων παραγωγής
 • Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της επισκευής

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 36.000.000 Ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κάθε επιλέξιμη πρόταση με ένα μέγιστο ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της, χωρίς να θέτει κάποιο όριο ως προς το ελάχιστο ή το μέγιστο του προϋπολογισμού.  Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικές πηγές εισοδήματος ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνατότητα υποβολής πρότασης έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα, τόσο αυτά που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα όσο και αυτά που ανήκουν στο δημόσιο τομέα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης οίκο-καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών παραγωγής και επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και που συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών πόρων.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι μόνο οι δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή της καινοτομίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 1.  Δαπάνες για αγορά υλικών.
 2.  Δαπάνες για την εισαγωγή των προτεινόμενων διαδικασιών και μεθόδων.
 3.  Δαπάνες για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και την δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.
 4. Σημείωση: Η συνεισφορές σε είδος δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων για την παρούσα πρωτοβουλία ορίστηκε η 6 Σεπτεμβρίου 2012.


Για την ένταξη σας  και την υποβολή στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.