Help    |    FAQ
Πολιτισμός 2007-2013 και μεταφράσεις

Δημοσιεύθηκε  η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013.Το πρόγραμμα του 2009 (στο οποίο αντιστοιχεί η πρόσκληση του 2008) έχει τρεις ειδικούς στόχους:

  • ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων του τομέα πολιτισμού,
  • ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων,
  • ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

 

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη: Το δεύτερο από αυτά (Σκέλος 2), με συνολικό προϋπολογισμό 7,1 εκ. ευρώ, αφορά την στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα. Ενισχύει σε ποσοστό μέχρι 80% του επιλέξιμου κόστους τις λειτουργικές τους δαπάνες, και έχει προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2008.

  1. Σκέλος, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού (38 εκατ. ευρώ) χωρίζεται στις πιο κάτω 4 κατηγορίες ενεργειών:

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (18,2 εκατ. ευρώ).
Διάρκεια: 3-5 έτη
Απαιτούνται 6 τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς από 6 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ενίσχυση από 200 έως 500 χιλ. ευρώ.
Προθεσμία υποβολής: μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2008.
Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (17 εκατ. ευρώ)
Διάρκεια μέχρι 24 μήνες.
Απαιτούνται 3 τουλάχιστον φορείς από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ενίσχυση από 50 μέχρι 200 χιλ. ευρώ.
Προθεσμία υποβολής: μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2008.
Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης (2 εκατ. ευρώ).
Διάρκεια μέχρι 24 μήνες. Θα δοθούν ενισχύσεις από 2 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ σε εκδοτικούς οίκους για την μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από τη μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη.
Προθεσμία υποβολής: μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2009.
Σκέλος 1.3: Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες (1 εκατ. ευρώ). Διάρκεια μέχρι 24 μήνες. Θα ενισχυθούν με ποσά από 50 έως 200 χιλ. ευρώ προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί φορείς από τρεις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος και ένας τουλάχιστον φορέας από μια τρίτη χώρα. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκριμένο έτος μια (ή και περισσότερες) τρίτες χώρες για τις συνεργασίες, οι οποίες ανακοινώνονται στον ιστοτόπο του εκτελεστικού οργανισμού.
Προθεσμία υποβολής: μέχρι την 1η Μαΐου 2009