Help    |    FAQ
DIGI - LODGE

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-LODGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

Ενισχύονται οι τουριστικές μονάδες προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων. Το πρόγραμμα DIGI-LODGE εφαρμόζεται υπο την αιγίδα της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ και  του ¨Εθνικού Σχεδίου Στήριξης  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010 - 2013 με προυπολογισμό 45.000.000€.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιχορήγηση των ενεργειών αυτών θα οδηγήσει στην επίτευξη των εξής ειδικών στόχων

 • Στην δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και των προϊόντων των τουριστικών μονάδων υποχρεωτικά για τις υπηρεσίες διαμονής, ιδανικά και για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Στην ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται.
 • Στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και τη διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης  ανέρχεται σε 45.000.000€, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων  συνολικού ύψους 75.000.000€. Το υπόλοιπο 40% (30.000.000€) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις (με διακριτικές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους  (εξαιρούνται  οι ενώσεις επιχειρήσεων), οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μια επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα.
 • Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 • Είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 1/1/2009.
 • Δε δραστηριοποιείται σε κλάδους οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρούμενες δραστηριότητες της Δράσης.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.Ο ελάχιστος ανέρχεται στα 7.000 € ενώ ο μέγιστος μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 € και καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης (βάσει δυναμικότητας /αστέρων/ κλειδιών) σε κατηγορίες καταλυμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στη σχετική άδεια λειτουργίας και τις επιλεγμένες προς υλοποίηση ενέργειες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού

Δαπάνες Εξοπλισμού

-Εξοπλισμός Ψηφιακής Εικόνας

 • Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP) -

50%

-Παραμετροποίηση/συντήρηση/ εκπαίδευση

 • Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης – Εγκατάστασης -

10%

-Συνδρομές στο διαδίκτυο

 • Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης – Προβολής

Δαπάνες υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης-Προβολής

-Οι προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικού χαρακτήρα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια) (min 50%, max 80%)
 • Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων (max:40%)
 • Ασύρματη επικοινωνία (max 25%)
 • Ηλεκτρονική προώθηση και προβολή (max 30%)
 • Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης (max 30%)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προθεσμίες υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ξεκινούν από 1/9/2009 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.