Help    |    FAQ
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων

καινοτομικη επιχειρηματικότητα νέωνΣυνεχίζεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ". Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με επιλέξιμους ανέργους και νέους επιχειρηματίες εως 35 χρονών για την ίδρυση επιχείρησης σχεδόν όλων των κλάδων με έμφαση στη καινοτομία. Η χρηματοδοτική ενίσχυση αφορά το 100% των επιδοτούμενων δαπανών με προϋπολογισμό 10.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διάρκεια 1 έτους.

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανήλθαν συνολικά στα 2.000 άτομα και θα ενταχθούν επιπλέον νέες 900 επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 20.000.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Νέοι που έχουν ιδρύσει επιχείρηση απο τις 16/12/2013 και ήταν άνεργοι.
 • Ανέργοι νέοι ηλικίας έως 35 ετών οι οποιο που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από τις 16/12/2013 και μετά ή 2 μήνες μετά την έγκριση του δικαιούχου.
 7. Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις ή ως μέλος επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο ως Ο.Ε. ή Ε.Ε., μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της Ε.Π.Ε. ή και Ι.Κ.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα και καθορίζεται με το ποσό  συνολικού προυπολογισμού των 10.000 ευρώ και καταβάλεται σε 3 δόσεις.

 • Η πρώτη δόση, ύψους 4000 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
 • Τα υπόλοιπα 6000 ευρώ καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγµατο̟οιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα του εκάστοτε εξαµήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η υποβολή ενός πλήρους και αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδιου με έμφαση στη καινοτομία.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια προηγούμενη δράση είχαμε 100% επιτυχία στην ένταξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων - νέων επιχειρηματιών στη δράση. Όσοι μας εμπιστεύτηκαν υλοποιούν ήδη το επενδυτικό τους έργο και εκταμιεύουν τα χρήματα τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενέργεια Ι

 • Λειτουργικά Έξοδα. Αφορά Ενοίκια, ΔΕΗ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.α
 • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών. Αφορά υπηρεσίες Λογιστή, δικηγόρου, Συμβούλου Επιχειρήσεων) εδώ περιλαμβάνεται η συμβουλευτική και σύνταξη της πρότασης.
 • Πάγια. Αφορά τις αποσβέσεις απο μηχανήματα, υπολογιστές, εκτυπωτές, γραφεία, βιβλιοθήκες, έπιπλα κλπ. Οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί πάγιο.
 • Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου

Ενέργεια ΙΙ

 • Συµβουλευτική Υποστήριξη (mentoring). Αφορά τη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση περιλαμβάνει συμμετοχή σε: θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις - δράσεις αριστείας.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια της υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου ορίζεται σε 12 μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η δράση έχει ολοκληρωθεί. 

Για την ένταξη σας με επιτυχία στη δράση καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.